Vapaa

Vapaa

Vapaan Eurytmiakoulun synty

Kaikella on alkunsa. Haluamme kiittää edellisiä sukupolvia siitä kaikesta suuresta työstä, jota on tehty eurytmiataiteen eteen. Eurytmiakoulutusta on ollut Suomessa 70-luvulta lähtien.  Vapaa Eurytmiakoulu ponnistaa vuonna 2003 alkaneen eurytmiakoulutuksen impulssista – siis kiitos Irmeli Salomaa, Anne-Marie Somero ja Raili Hake suuresta työstänne, jonka teitte yhdessä Snellman-korkeakoulun kanssa. Koulutuksessa painotettiin eurytmiaa taiteena ja koko ihmisen muuntumista eurytmian liikkuvaksi instrumentiksi. Snellman-korkeakoulu mahdollisti opetussuunnitelman hyväksyttämisen Opetushallituksella ja sen kautta tutkinto saavutti virallisen tunnustuksen erityisenä aineenopettajan tutkintona. Koulutus oli käynnissä useiden vuosien ajan ja viimeinen ryhmä sai diplominsa syksyllä 2020.  

Edellisen eurytmiakoulun kollegio, johon kuului Irmeli Salomaa, Anne-Marie Somero ja Riia Saari, pyysi nuorempia opettajia ja juuri valmistuneita eurytmistejä kantamaan eurytmiakoulutuksen tulevaisuutta ja uusia, nuoria opettajia pyydettiin astumaan mukaan kollegiotyöskentelyyn. Sopimus Snellman-korkeakoulun kanssa päättyi ja uutta sopimusta ei syntynyt. Joukko innostuneita opiskelijoita oli jo kuitenkin kerääntynyt odottamaan uuden eurytmiakoulutuksen alkua. Olimme luvanneet heille opintojen alkavan jossain muodossa syksyllä 2022, ja kysymys eurytmiakoulutuksen jatkumisesta oli ilmassa. Tästä lupauksesta syntyi lopulta nykyinen Vapaa Eurytmiakoulu.  

Syksyllä 2021 kiinnostuneiden joukko tapasi viikoittain eurytmian merkeissä ja pikkuhiljaa alkoi viritä ajatus vapaamuotoisesta intensiivikurssista, jolla olisi koulutuksellinen luonne. Otimme yhteyttä Goetheanumin puhe-ja musiikkitaidejaoston johtaja Stefan Hasleriin, joka suhtautui aloitteeseen hyvin kannustavasti. Kevään 2022 aikana kollegio alkoi hiljalleen muodostua ja vastuun koulutuksen organisoinnista ottivat Janitta Koskinen, Jenna Kirmanen, Jonna Kankkonen ja Jostein Aarbakke. Edellisen kollegion jäsenet Irmeli Salomaa, Anne-Marie Somero ja Riia Saari antoivat täyden tukensa uudelle aloitteelle.    

Koulutuksen työnimenä oli aluksi Vapaa ja Liikkuva Eurytmiakoulu. Ajatuksena oli, että koulun muodostaa eurytmiataiteesta kiinnostuneiden ihmisten piiri, joka on vapaa liikkumaan ympäri Suomen järjestäen koulutuksia ja tapahtumia. Aloite herätti nopeasti paljon kiinnostusta ja ilmassa leijaileva idea alkoi saada muotoa ja sisältöä ihmisten vuorovaikutuksen synnyttämänä.   

Heinäkuussa 2022 toteutui eurytmiaretriitti, joka käynnisti viiden vuoden mittaisen koulutuksen kohti eurytmiaopettajuutta. Runon ja suven päivänä, Tammisaaren Mikael-koululla havahduimme siihen, että kanssamme Vapaan Eurytmiakoulun avajaisia oli juhlimassa ja kannustamassa suuri joukko eurytmian ystäviä. 

Avajaisissa julkistettiin uuden koulun nimi, joka sai muodon, “Vapaa Eurytmiakoulu”. Vapaus on meille ideaali, joka muistuttaa meitä toimimaan rakkaudesta tekoon ja luottamaan siihen, että se on sellaisenaan merkityksellistä. 

“Elää rakkaudessa toimintaan ja antaa toisten elää ymmärtäen heidän tahtonsa on vapaiden ihmisten perussääntö.” – Rudolf Steiner, Vapauden filosofia.

Avajaisjuhlat Tammisaaressa heinäkuussa 2021.

Taidetta ja terapiaa

Vapaa Eurytmiakoulu kuuluu maailmanlaajuiseen eurytmiakoulutusten piiriin, jota organisoi Goetheanumin puhe- ja musiikkitaiteiden jaosto. Osa-aikaisen koulutuksen 2022-2027 suorittavat opiskelijat saavat kansainvälisen eurytmiaopettajan diplomin. 

Vapaa Eurytmiakoulu elää ja ammentaa antroposofisesta ihmiskuvasta. Koulu on ihmisten yhteisö, joka on olemassa myös uusien virikkeiden ja aloitteiden mahdollistamiseksi eurytmian saralla. Koulussa on vahva taiteellinen ja terapeuttinen lähestymistapa kaikkeen toimintaan. Tahdomme, että voimme eurytmian ja yhteisen työskentelyn kautta tukea tervehdyttäviä prosesseja, itsekasvatusta ja uutta yhteisönmuodostusta. 

Olemme avoimia monenlaisille yhteistyöprojekteille kulttuurin, terapian, antroposofian ja taiteen alalla! Kiitämme Signe & Ane Gyllenbergin säätiötä toimintamme tukemisesta!